HOME‎ > ‎

Taxi Rates

Naples to FT Myers $55.00 
Naples to Immokalee Casino $75.00 
Naples to FT Lauderdal $175.00 
Naples to Miami $225.00 
Naples to Palm Beach $300.00 
Naples to Orlando 325.00 
Naples to Sarasota $200.00 
Naples to Tampa $325.00